Prothesen en hoornvliestatoeage

Tatoeage hoornvlies: met kleurstoffen is een kunstmatige iris en pupil in hoornvlies aangebracht

Soms is het hoornvlies door een ongeval of een andere oorzaak zeer ernstig met littekens overdekt, terwijl er geen moge­lijkheid is om het oog weer tot zien te brengen omdat bijvoorbeeld het netvlies of de oogzenuw niet goed functioneren. Een hoorn­vliestransplantatie komt dan niet in aanmerking. Hoornvlies­littekens kunnen echter cosmeti­sch storend zijn. Om deze reden kan als prothese een ge­kleurde con­tactlens worden aangepast, die zo goed mogelijk lijkt op het andere oog. Als zo’n contactlens niet wordt verdragen of als het niet lukt er één aan te meten, kan een schaalprothese worden gepro­beerd.Een schaalprothese is een zeer dun schelpvormig kunst­oog. Wanneer ook dit niet lukt, kan een bindvliesoverhechting worden uitgevoerd. Deze ingreep wordt na de tatoeage bespro­ken.

Met een tatoeage worden ontsierende littekens van het hoorn­vlies bijgekleurd. Het regenboogvlies en de pupil van het goede oog worden zo goed mogelijk nagebootst. Deze behandeling neemt zeer veel tijd in beslag. Het kan zijn dat drie of vier zittingen nodig zijn in een tijdsbestek van twee tot drie maanden om tot een goed resultaat te komen. Patiënt en dokter dienen dan ook goed gemoti­veerd te zijn.