Giften (ANBI)

Sinds de oprichting zijn wij door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt daarom uw gift onder voorwaarden aftrekken. Nadere informatie over aftrek vindt u op de site van de belastingdienst.

De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2014 voor iedere ANBI een publicatieplicht ingesteld van belangrijke jaarstukken. Voor de Hoornvlies Stichting Nederland betreft dat onderstaande documenten:

Verslagjaar 2023

Verslagjaar 2022