Word donateur

Een aangeboren afwijking, een ziekte, een ongelukā€¦..en dan, zie je een klein beetje licht of in het ergste geval is het donker! Veel mensen worden slachtoffer van een hoornvliesziekte of oogletsel waardoor ze zeer slecht kunnen zien en in het ergste geval hun zelfstandigheid te verliezen. Help deze mensen met een donatie aan onze stichting.

Dankzij uw donatie kan de Hoornvlies Stichting Nederland haar doel bevorderen van oogheelkundige zorg en streeft tevens naar de bevordering van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek en van onderwijs op het gebied van het hoornvlies. Zorg, onderzoek en onderwijs worden hierbij onderscheiden als de deelgebieden van de doelstelling van de Stichting. Zo willen we ons uiterste best doen dat deze speciale kennis op het gebied van het hoornvlies voor de toekomst kan blijven groeien.
(De stichting heeft geen winstoogmerk.)

Ja, ik wil structureel doneren en word donateur

Steun de Hoornvlies Stichting Nederland met een vast bedrag per maand, kwartaal, half of heel jaar. Dat kan door een automatische incasso in te stellen.

Belastingvoordeel door donatie

Wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen? En wilt u dat uw giften voor de komende jaren goed geregeld zijn? Dan is een periodieke schenkingsovereenkomst interessant voor u.

Nalaten

Denkt u erover om de Hoornvlies Stichting Nederland in uw testament op te nemen? En heeft u vragen over hoe u dat moet regelen?