Het verloop na de operatie

Na de operatie verloopt het herstel van het gezichtsvermogen langzaam. Aanvankelijk is het donorweefsel licht gezwol­len en nog niet mooi helder. Geleidelijk verbetert dit. Verder moet de epitheelcellaag vanuit de rand van het eigen hoorn­vlies over het donorstukje heen groeien. Bij een zeer langzaam her­stel kan een zachte con­tact­lens worden gegeven om het trans­plantaat te be­schermen en het herstel te bevorderen. Soms moeten tijdens de herstelfase enkele hechtingen worden verwijderd om een mooie bolvorm van het transplantaat te bereiken.

Het zal duidelijk zijn dat een intensieve controle in deze fase noodzakelijk is. Na ongeveer vier maanden is het over het algemeen mogelijk een brillen­glas of een contactlens voor te schrijven.

Door een hoornvliestransplantatie is een oog kwets­baarder geworden. Het blijft daarom nuttig een goede, veilige bescher­ming te dragen in de vorm van een (veilig­heids)bril tijdens werkzaamheden en bij sporten waarbij ballen worden gebruikt of lichamelijk contact kan optreden.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat een donor via een codicil zelf aangeeft of hij zijn hoornvliezen ter beschik­king wil stellen voor transplantatie.