Excimer Laser

ZEISS Excimer Laser

De Excimer laser geeft ultraviolette lichtflitsen, die het eiwitweefsel, waaruit het hoornvlies is opgebouwd, doen verdampen. Vanaf 1989 wordt deze techniek gebruikt voor de correctie van bijziendheid. De computer van de Excimer laser berekent hoeveel pulsen nodig zijn om een door de chirurg aangegeven aantal diop­trieën bijziendheid, verziendheid of astigmatisme te corrigeren. De Excimer laser kan worden toegepast aan het oppervlak van het hoornvlies: Photorefractieve keratectomie (PRK) of onder een weefselflap: Lasik.

Photorefractieve keratectomie (PRK)
Met de huidige apparatuur en techniek is deze methode geschikt voor correctie van een bijziendheid van -1 tot -6 D. Tot de grens van -6 zal bij ongeveer 90% van de patiënten de uiteindelijke oogsterkte uitkomen tussen -1 en +1 D. Boven -6 wordt de voorspelbaarheid minder nauwkeurig. Boven deze sterkte zou het hoornvlies nogal veel afgevlakt moeten worden.en kan een littekenreactie het resultaat beïnvloeden (vorming van een zgn. HAZE in het centrale deel van het hoornvlies). Al is de nauwkeurigheid boven een bepaalde brilsterkte geringer, ook dan zal de bijziendheid sterk verminderd kunnen worden, en daarmee de afhankelijkheid van bril of contactlenzen. Maar wanneer hogere eisen aan het zien worden gesteld, zoals bijvoorbeeld voor autorijden, dan zal soms nog een kleine brilcorrectie nodig zijn.

Een ander bijverschijnsel in de eerste maanden zijn lichtkransen (halo’s) rond lampen in het (schemer)donker. Vooral autolampen van tegenliggers zijn hinderlijk, zoals ook kan worden ervaren bij het dragen van harde contactlenzen. Sommige patiënten durven hierdoor de eerste maanden na de behandeling geen auto te rijden als het donker wordt.

Al met al is duidelijk dat bij een Photorefractieve Keratectomie (PRK) rekening moet worden gehouden met een genezingsfase van enkele maanden, ook al is reeds na enkele weken een merkbaar resultaat bereikt. Ten slotte kan in de periode tussen de behandeling van het eerste en het tweede oog soms het dragen van een contactlens op het niet behandelde oog nodig zijn, wanneer het verschil tussen de twee ogen te groot is geworden voor een brilcorrectie.

LASIK
Bij sterkere bijziendheid van ongeveer 4.00 tot 10.00 dioptrieën (D) is er een behande­ling beschikbaar die bekend staat onder de naam LASIK (Laser AssIsted Keratomileusis). Het woord keratomileusis is door professor José Ignacio Barraquer uit de Columbiaanse hoofdstad Bogota gebruikt voor zijn techniek om de vorm en daarmee de breking van het hoornvlies te veranderen door met een soort kleine kaasschaaf een dun plakje (lamel) van het hoornvlies te snijden, dit plakje bij te slijpen en vervolgens weer terug te zetten.

Vanaf 1992 wordt de Excimer laser gebruikt om onder een met een zgn. microkeratoom gesneden weefselflap het hoornvlies van vorm te veranderen, vandaar de naam “Laser Assisted Keratomileusis”. Bij LASIK wordt dus, net zoals bij de Photorefractieve Keratectomie behandeling, de bolling van het hoornvlies veranderd, alleen nu niet aan het oppervlak, maar onder een weefselflap. Het resultaat is, dat het hoornvlies in het centrum vlakker is geworden. bij de correctie van bijziendheid ( en boller bij de correctie van verziendheid.).

Bij LASIK worden meestal beide ogen geopereerd, te beginnen met het oog met de hoogste bijziendheid. Tussen de operaties van de twee ogen ligt gewoonlijk een periode van 1 tot 4 weken.

De LASIK-operatie gebeurt poliklinisch.. Het oog wordt verdoofd met druppels. Het oog wordt open gehouden met een klemmetje. Met een snijdend instrumentje, vergelijkbaar met een kaasschaaf, wordt van het hoornvliesoppervlak een dun plakje bijna helemaal afgesneden en omgeklapt. Het plakje heeft een middellijn van 9-10 mm en is 160 mikron dik (1 mikron = 0,001 mm). (afb)

Met de Excimer laser wordt in het wondbed de gewenste correctie uitgevoerd. Daarna wordt het afgeschaafde plakje weer terug gelegd. Het zuigt zich in ongeveer 3 minuten vanzelf aan de wondbodem vast, waarna het niet meer kan verschuiven. Hechten is dus niet nodig! Na de ingreep krijgt het oog een beschermend kapje tot de controle op de volgende dag.

Het gezichtsvermogen is de eerste dag na de operatie al weer bruikbaar, al duurt het wel enkele dagen tot soms enkele weken voordat een goede genezing heeft plaatsgevonden. De eerste dagen na de operatie worden antibiotische druppels voorgeschreven.