Verwijdering heldere ooglens

Een andere mogelijkheid om een hoge bijziendheid (myopia gravis) van meer dan circa -15 D te corrigeren is het operatief verwijderen van de eigen ooglens, ook als deze helder is (en dus geen staar heeft). Een hoge bijziendheid zal hierdoor verbeterd worden.

Toch wordt deze techniek slechts bij uitzondering toegepast vanwege de risico’s van de ingreep. Bij hoge bijziendheid bestaat namelijk een verhoogde kans op een netvliesloslating na het verwijderen van de lens. Bestaat er staar, dan zal dit risico op de koop toe worden genomen om maar te kunnen zien. Bij verwijdering van een nog heldere ooglens ter correctie van bijziendheid zullen andere overwegingen gelden.